Teadmised ja töö iseendaga

Tsooni nimi on Mägi. Enesearendamine on nagu mäkke ronimine: mäest üles ronides meie silmapiir avardub, me näeme üha uusi teadmisi ja võimalusi, tahame teada, mida veel kõrgemalt näeb. Loomulikult võib ronimine ohtlik olla ja me võime kukkuda. Kuid arenev inimene ei heitu ega loobu, vaid asub uuesti teele, sest matk iseendasse, oma sisemise jõu allikasse, on pikk, põnev ja üllatusterohke. Iseenda tundma õppimine ja enda arendamine eeldab aega ning rahulikku mõtisklemist.

Firma kontekstist esindab see tsoon ettevõtte meeskonda ja meeskonnatööd. Täpsemalt öeldes on see “ametijuhend”. Iga töötaja teab, mis on tema ülesanne ja koht antud süsteemis. Siia kuulub sisekoolitus ja samuti meeskonnatöö planeeritud koordineerimine, mis omakorda viib meeskonna efektiivse tegevuseni.

Feng shui järgi esindab seda tsooni element Maa. Maa on kindel element, mis vajab aega, et temaga tööd teha ja temast oodatud tulemust vormida. Maa esindab järjepidevust.

Muud tähendused: teadmised, vaimsus, enesevaatlus, valmidus tajuda nähtamatuid märguandeid, soov teadvustada olulist.

LOE ARTIKLIT: Töö iseendaga on nagu mäkke ronimine

Kõiki järgnevaid pilte saate endale osta meie E-POEST.