Keskus / Tai Chi

Tai Chi väljendab harmooniat, mis saavutatakse kui kõik elualad on korras. See puutub tervisesse (mitte haiguste puudumisse) ja vabalt ning koormusteta elamisse.

See käib tasakaalu kohta, mis saavutatakse, kui elatakse eesmärgi nimel, kui on armastav kaaslane, kui austatakse endast vanemaid, kui igapäeva elus kõik sujub, kui aidatakse teisi ja saadakse ise teistelt abi, jagatakse ennast oma loomingu ja järglaste kaudu, võetakse endale aega mõtiskleda oma olemuse üle ning ollakse terviklik ja meisterlik inimene.

Feng shui järgi esindab seda tsooni element Maa.

Kõiki järgnevaid pilte saate endale osta meie E-POEST.