Bagua 8 tsooni teooria

Vastavalt feng shui printsiipidele ümbritsevad meid kõikjal ja igal ajal kaheksa eluvaldkonda, mida omakorda nimetatakse tsoonideks. Nüüdisaegses feng shui’s on bagua tsoonid abivahendid, mille abil saab mõista iseenda ja oma kodu, büroo energeetikat, kindlaks määrata, kuidas ja missugune energia uuritavas eluvaldkonnas liigub. Seega on võimalik soovi korral kirjeldada ja joonistada oma eluvaldkondade energiakaart, täpsemalt bagua energiakaart.

Paljud feng shui raamatud käsitlevad bagua’t kui kodu energiakaarti. Loomulikult on kodu meile oluline, sest siin viibime suurema osa oma vabast, taastootvast ajast. Siin tahame me taastuda ja tunda ennast hästi, loovana ja arenevana. Tegelikult on bagua energiakaardi mõiste palju laiem. See on meie isiklik filosoofia, iseenda mõistmine, iseenda arendamine ja vajaduse korral ka parendamine. Bagua on meie igaühe sees. Bagua energiakaarti omab iga perekond, ettevõte, grupp, rahvus, riik jne. Ruumi kaasamine oma bagua energiakaardi aktiveerimiseks on igati loomulik, sest see aitab meie eesmärke paremini ellu viia. Seega rahakonn teie kodu rahanurgas ise teile õnne ja rõõmu ei too, pigem aitab soovi täitumisele kaasa mõte, mida te igakord konna nähes käivitate. Viimast kinnitab feng shui üks põhimõiste ehk külgetõmme.

Tsoonide (eluvaldkondade) määramine ruumis:

Joonistage paberile oma kodu vähendatud koopia, leidke keskpunkt ehk tai chi (tasakaalu punkt) ja jagage terve ring (360 kraadi) kaheksaks võrdseks tsooniks. Osa tsoone võib olla suuremad, osa väiksemad. Tähtis ei ole tsoonide suurus, vaid nende olemasolu. Oma isklikke eluvaldkondi saab aktiviseerida kogu tsooni ulatuses ja selleks võib kasutada kindlaid talismane või võtta appi 5-elemendi energiaid ja seda läbi värvi, vormi, mustri ja materjali.

Tsoonide (eluvaldkondade) kirjeldus:

ELUTEE

See eluvaldkond ei ole seotud pelgalt ametialase karjääriga, vaid eluteega. Elukarjääris on olemas koht õppimisajale, kogemuste omandamise ajale, ametialasele ajale jne. Sellel eluteel aga tuleb meil teha pidevalt valikuid ja otsuseid.

SUHTED

Tuntud on ütlus emake Maa, kes võtab endasse kõik ― nii hea kui halva. Selle tsooni kontekstist lähtuvalt viitab see sellele, et lihtne on suhteid rikkuda. Inimene elab ja areneb suhtlemises. Seega on oluline oskus luua, arendada ja hoida suhteid.

PEREKOND

Kõik, mis oli varem: meie sünd, lapsepõlv, kasvatus, koolitee, elukogemused, töökogemused, nii head kui halvad mälestused. Meie tugevused ja nõrkused, oskused ja hirmud.

RAHA

Kõik me igatseme kas suuremal või vähemal määral taga rikkust, raha ja õnne. Kas olete esitanud endale küsimuse: mis maksab rikkus? Mis maksab küllusetunne? Küllus on meeleseisund.

KESKUS

Tai Chi väljendab harmooniat, mis saavutatakse kui kõik elualad on korras. See puutub tervisesse (mitte haiguste puudumisse) ja vabalt ning koormusteta elamisse.

ABISTAJAD

Et saavutada püsivat jõukust ja küllust oma elus, vajame teiste inimeste abi. Samas peame olema abivalmis ka teiste inimeste suhtes. Seda eluvaldkonda esindab kõik see, mis tuleb väljastpoolt meid: õpetus, hea raamat, huvitav film jne.

LOOVUS

Kas elate olevikus või muretsete rohkem selle üle, kuidas on asjade seis tulevikus? Teie tänased tegevused kajastuvad teie tulevikus. Seega ei ole mõtet uneleda või muretseda täna tuleviku pärast.

TEADMISED

Enesearendamine on nagu mäkke ronimine. Loomulikult võib ronimine ohtlik olla ja me võime kukkuda. Kuid arenev inimene ei heitu ega loobu, vaid asub uuesti teele.

KUULSUS

Tuli ― see on valgustatus ja selgus. Selle tsooni tõeline sisu seisneb selles, kes ma olen ja kuidas maailm mind tõlgendab. Mis on minu enda poolt määratud rollid elus? Kas naudin neid ja kas viin neid igapäevaselt ellu?

LOE ARTIKLIT: APPI! Ma pean midagi ette võtma, kuid mida?